ชื่อ รินจีรา ค่ะ อยู่โรงเรียนวัดเชิงเลน  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครูค่ะ

Advertisements